ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SARICHIOI
 
localitatea Sarichioi nr.254, comuna Sarichioi, judetul Tulcea; tel: 0240 563 538; fax: 0240 563 511; e-mail: contact@primariasarichioi.ro       

harta site: Localizare >>> Aşezare geografică

  Aşezare geografică Localităţi Istoric  

 

Coordonatele Comunei Sarichioi, judeţul Tulcea    

Coordonate matematice       

   Comuna Sarichioi este situată în emisfera nordică, între paralelele de 44˚48′10″ şi 45˚1′45 ″ latitudine nordică şi în emisfera estică, între 28˚43′5″ şi 28˚54′30″ longitudine estică. Paralela de 45˚ latitudine nordică, care împarte emisfera nordică în două părţi egale, trece prin nordul comunei Sarichioi.p1-  admin, 08-02-2012   


    

Coordonate geografice       
   Comuna Sarichioi este localizată în SE-ul ţării, în regiunea istorică Dobrogea, care corespunde, din punct de vedere al unităţilor de relief, Podişului Dobrogei. În cadrul acestuia ocupă partea de est a subunităţii, respectiv Podişul Dobrogei de Nord. Suprafaţa comunei se întinde în cea mai mare parte peste Dealurile Tulcei. În sud ocupă aproape întreaga subunitate a Podişului Babadag, numită Podişul Visternei. 
   Limita dintre cele două mari subunitaţi ale Podişului Dobrogei de Nord o reprezintă ansamblul lacustru format din Bălţile Toprachioi şi Zebil - Lacul Babadagului - Balta Enisala, parte componentă a Complexului lagunar Razim-Sinoe. Limita estică a comunei o constituie Lacul Razim, la nord limita comunei trece prin Dealurile Tulcei, la nord-vest urmează cursul inferior al Văii Teliţa, malul vestic al Bălţii Zebil, apoi coboară către sud în lungul malului nordic, estic şi sud-estic al Lacului Babadag. Drumul judeţean 229 constituie limita sud-vestică a comunei ce pătrunde în Podişul Babadagului. La sud limita urmăreşte înălţimile mai joase ale Podişului Babadag, care ajung la est sub formă de promontorii, până la Lacul Razim.


p2-  admin, 08-02-2012   


    

Coordonate administrative       
   Comuna Sarichioi ocupă o suprafaţă de 28 239 ha, în partea de SE a judeţului Tulcea. Se învecinează la nord cu comuna Valea Nucarilor, la nord-vest cu comuna Mihail Kogălniceanu, la vest cu oraşul Babadag, iar la sud cu comuna Jurilovca. Resedinţa comunei este reprezentată de localitatea Sarichioi, situată pe malul de NV al Lacului Razim, la 29 km sud de municipiul Tulcea şi 14 km - NE de oraşul Babadag. În componenţa comunei intră, începând cu anul 1968, 5 aşezări: Sarichioi, Zebil, Enisala, Sabangia, Visterna. Faţă de reşedinţă, care este amplasată pe malul nord-vestic al Lacului Razim, celelalte localităţi se situează astfel: Sabangia este amplasată la 4 km nord, pe drumul judeţean 222, pe litoralul L. Razim, localitatea Zebil se situează la vest de Sarichioi, pe drumul judeţean 229, pe malul Lacului Babadag, Visterna este aşezată la sud-vest de centrul comunei, pe Valea Ceairelor (Valea Visternei), în Podişul Visternei, localitatea Enisala se desfaşoară la sud de reşedinţa comunei, pe drumul judeţean 222, pe Glacisul Podişului Babadag, ajungând până la L.Babadag şi Balta Enisala. Accesul în comună se mai poate face şi pe calea ferată. Cele mai apropiate staţii CFR sunt la Tulcea (30 km), Zebil (11 km) şi Babadag (18 km).


p3-  admin, 08-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Sarichioi - Toate drepturile rezervate