ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SARICHIOI
 
localitatea Sarichioi nr.254, comuna Sarichioi, judetul Tulcea; tel: 0240 563 538; fax: 0240 563 511; e-mail: contact@primariasarichioi.ro       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  


    

Analiza SWOT a Comunei Sarichioi, judeţul Tulcea       
   Puncte tari Forţa de muncă calificată
Experienţa în derularea de proiecte finanţate de la bugetul de stat
Potenţialul turistic generat de amplasarea comunei pe malurile lacului Razelm şi Babadag şi de patrimoniului cultural
Resurse piscicole
Potenţialul pentru dezvoltarea agroturismului - terenuri productive
Resurse piscicole
   Puncte slabe Lipsa investiţiilor
Cooperare redusă a consilierilor în vederea dezvoltării turismului
Interesul scăzut al localnicilor în construcţia de pensiuni, dezvoltarea infrastructurii  turistice
Migraţia forţei de muncă tinere în străinătate
Plan urbanistic general neactualizat
   Oportunităţi Atragerea fondurilor structurale
Atragerea investitorilor, în special străini
Construirea de ţinte turistice (pensiuni, trasee pe apa si uscat) bazat pe specificul turistic al zonei( cele două lacuri)
Asocierea comunei cu oraşul Babadag având preocuparea comună realizarea proiectului pentru groapa de gunoi
Dezvoltarea agroturismulului – pe un teren lângă Lacul Razim
   Ameninţări Lipsa resurselor interne pentru a combate sărăcia
Migraţia ameninţătoare a forţei de muncă
Distanţa mare de centrul judeţului – dezavantaj în atragerea de investitori


p1-  admin, 08-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Sarichioi - Toate drepturile rezervate