ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SARICHIOI
 
localitatea Sarichioi nr.254, comuna Sarichioi, judetul Tulcea; tel: 0240 563 538; fax: 0240 563 511; e-mail: contact@primariasarichioi.ro       

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Sarichioi: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Hotararea nr.1 alegere presedinte de sedinta 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
2 Hotararea nr.2 aprobare buget local 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
3 Hotararea nr.3 aprobare buget local de venituri si subventii 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
4 Hotararea nr.4 lista de investitii 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
5 Hotararea nr.5 aprobare dare de seama buget local 2011 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
6 Hotararea nr.6 aprobare buget serv de apa 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
7 Hotararea nr.7 aprobare dare de seama buget serv de apa 2011 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
8 Hotararea nr.8 aprobare organigrama si stat de functii 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
9 Hotararea nr.9 aprobare burse scolare 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
10 Hotararea nr.10 modificare si completare doemniu privat 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
11 Hotararea nr.11 modificare si completare doemniu public 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
12 Hotararea nr.12 transmitere teren cetate 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
13 Hotararea nr.13 concesionare teren Sarichioi 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
14 Hotararea nr.14 vanzare preemptiune LAAR 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
15 Hotararea nr.15 vanzare teren CAP 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
16 Hotararea nr.16 vanzare teren lot 1 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
17 Hotararea nr.17 vanzare teren lot 2 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
18 Hotararea nr.18 vanzare teren lot 3 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
19 Hotararea nr.19 vanzare teren lot 4 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
20 HOTĂRÂREA Nr.3 din data de 25.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
21 HOTĂRÂREA Nr.2 din data de 25.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
22 HOTĂRÂREA Nr.1 din data de 15.01.2013 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Sarichioi, judeţul Tulcea, nr.35/21.12.2012 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Sarichioi, judeţul Tulcea pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
23 HOTĂRÂREA Nr.9 din data de 28.02.2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
24 HOTĂRÂREA Nr.37 din data de 21.12.2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
25 HOTĂRÂREA Nr.14 din data de 28.02.2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
26 HOTĂRÂREA Nr.8 din data de 28.02.2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
27 HOTĂRÂREA Nr.6 din data de 28.02.2013 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Serviciului public de alimentare cu apă potabilă Sarichioi judeţul Tulcea pe anul 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
28 HOTĂRÂREA Nr.11 din data de 28.02.2013 privind aprobarea concesionării terenului situat în Tarlaua 75 Parcela 1656/2, lotul nr.2 Parcela B intravilanul satului Visterna domeniul privat al comunei Sarichioi judeţul Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
29 HOTĂRÂREA Nr.35 din data de 21.12.2012 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Sarichioi, judeţul Tulcea pentru anul 2013 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
30 HOTĂRÂREA Nr.29 din data de 28.11.2012 cu privire la acordarea unei servitute de trecere pe drumul de exploatare nr.1356/1 situat în extravilanul localităţii Enisala domeniul public al comunei Sarichioi către S.C. JUSTORGANIC S.R.L. S.C. S.D. CONSULT S.R.L. şi S.C. JACANA PRESTSERV S.R.L. pro 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
31 HOTĂRÂREA Nr.15 din data de 28.02.2013 privind aprobarea vânzării cu preempţiune a terenului situat în intravilanul satului Enisala Tarlaua 21 Parcela 649/1 în suprafaţă de 70,87 mp domeniul privat al comunei Sarichioi judeţul Tulcea către P.F.A. Ilie Petre 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
32 HOTĂRÂREA Nr.25 din data de 28.11.2012 privind aprobarea rectificării bugetului Serviciului public de alimentare cu apă potabilă al comunei Sarichioi judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
33 HOTĂRÂREA Nr.28 din data de 28.11.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „CONSTRUIRE DEPOZIT FRIGORIFIC DE LEGUME, CONSTRUIRE SEDIU FERMĂ AGRICOLĂ”-,comuna Sarichioi, judeţul Tulcea al beneficiarilor S.C. CRIL COM S.R.L. şi S.C. LEGUME SABANGIA S.R.L. 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
34 HOTĂRÂREA Nr.30 din data de 28.11.2012 privind aprobarea Raportului de Evaluare al imobilului – Casa Agronomului în suprafaţă totală de 916 mp situat în Tarlaua 16 Parcela Cc634 intravilanul satului Sabangia domeniul public al comunei Sarichioi judeţul Tulcea 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
35 HOTĂRÂREA Nr.36 din data de 21.12.2012 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Sarichioi judeţul Tulcea şi a Regulamentului local de urbanism până la data de 30.12.2015 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
36 HOTĂRÂREA Nr.26 din data de 28.11.2012 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Sarichioi, nr.32/23.05.2012 cu privire la completarea H.C.L.Sarichioi, nr.125/08.12.2009 privind însuşirea de către Consiliul Local Sarichioi a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul priv 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
37 HOTĂRÂREA Nr.24 din data de 28.11.2012 privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
38 HOTĂRÂREA Nr.23 din data de 28.11.2012 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri proprii şi subvenţii al comunei Sarichioi judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
39 HOTĂRÂREA Nr.12 din data de 28.02.2013 privind aprobarea concesionării terenului situat în Tarlaua 75 Parcela 1656/2, lotul nr.3 Parcela B intravilanul satului Visterna domeniul privat al comunei Sarichioi judeţul Tulcea în suprafaţă de 902 mp d-lui Gheorghe Peiciu în vederea construirii un 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
40 HOTĂRÂREA Nr.10 din data de 28.02.2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului – casă semidemolată și teren aferent în suprafaţă de 1128 mp situat în Tarlaua 18 Parcelele Cc1326, A1328, 1330 și V1329 intravilanul satului Sarichioi domeniul privat al comunei Sar 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
41 HOTĂRÂREA Nr.22 din data de 28.11.2012 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sarichioi judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
42 HOTĂRÂREA Nr.13 din data de 28.02.2013 privind retragerea calității de membru a Comunei Sarichioi la „Asociaţia de Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Tulcea” 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
43 HOTĂRÂREA Nr.7 din data de 28.02.2013 privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate pentru proiectul ‘’Reabilitare drum comunal de acces în localitatea Visterna comuna Sarichioi județul Tulcea’’ aprobat prin H.C.L. Sarichioi, nr.2/27.01.2011, cu noi indicatori tehnico-economic 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
44 HOTĂRÂREA Nr.33 din data de 21.12.2012 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sarichioi judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
45 HOTĂRÂREA Nr.5 din data de 28.02.2013 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Sarichioi judeţul Tulcea pe anul 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
46 HOTĂRÂREA Nr.31 din data de 28.11.2012 privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 173 mp situat în Tarlaua 26 Parcela Cc255 lot 18A intravilanul satului Sarichioi domeniul privat al comunei Sarichioi judeţul Tulcea 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
47 HOTĂRÂREA Nr.4 din data de 28.02.2013 privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, pentru o perioadă de 3 luni 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
48 HOTĂRÂREA Nr.32 din data de 28.11.2012 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care vor fi acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Sarichioi judeţul Tulcea pentru anul şcolar 2012 – 2013 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
49 HOTĂRÂREA Nr.27 din data de 28.11.2012 privind completarea H.C.L.Sarichioi, nr.125/08.12.2009 privind însuşirea de către Consiliul Local Sarichioi a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Sarichioi judeţul Tulcea 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
50 HOTARAREA Nr.1 din data de 13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Sarichioi judeIul Tulcea pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
51 HOT ARAREA Nr.2 din data de 13.02.2015 privind aprobarea bugetului institutiilor publice activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
52 HOTARAREA Nr.3 din data de 13.02.2015 privind aprobarea bugetului Serviciului public de alimentare cu apa potabila al comunei Sarichioijudet,ul Tulcea pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
53 HOT Nr.4 din data de 13.02.2015 privind aprobarea Listelor obiectivelor de investitii propuse a se realiza In anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
54 Hotararea 49 - Plan_operativ_de_actiune_pe_timpul_iernii_2016-2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148304880030-12-2016
55 Hotararea nr.1 alegere Presedinte de Sedinta 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
56 Hotararea nr.2 aprobare utilizare excedent bugetar 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
57 Hotararea nr.3 buget local 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
58 Hotararea nr.4 buget local venituri proprii 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
59 Hotararea nr.5 buget serv apa 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
60 Hotararea nr.6 liste investitii 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
61 Hotararea nr.7 angajare avocati 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
62 Hotararea nr.8 concesionare teren Zebil 37,44 mp 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
63 Hotararea nr.9 rectificare buget local 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
64 Hotararea nr.10 abrogare unele taxe locale 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
65 Hotararea nr.11 aprobare functionare scoli 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
66 Hotararea nr.12 modificare completare privat 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
67 Hotararea nr.13 abrogare hcl 73 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
68 Hotararea nr.14 abrogare hcl 71 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
69 Hotararea nr.15 abrogare hcl 66 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
70 Hotararea nr.16 aprobare deviz Camin Cultural 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
71 Hotararea nr.17 aprobare deviz Canalizare Zebil 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
72 Hotararea nr.18 aprobare deviz sediu primarie 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
73 Hotararea nr.19 modific hcl dep.adm 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
74 Hotararea nr.20 concesionare SC GAFISH 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
75 Hotararea nr.21 vanzare cu preemptiune Dumitru Mihai 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
76 Hotararea nr.22 vanzare cu preemptiune Ilie Ion 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
77 Hotararea nr.23 inchiriere teren Sarichioi 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
78 Hotararea nr.24 concesionare Breazu George 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
79 Hotararea nr.25 aprobare deviz Gradinita Sarichioi 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
80 Hotararea nr.26 aprobare deviz Canalizare Sarichioi 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
81 Hotararea nr.27 alegere Presedinte de Sedinta 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
82 Hotararea nr.28 aprobare dare de seama buget local 2015 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
83 Hotararea nr.29 aprobare dare de seama serv de apa 2015 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
84 Hotararea nr.30 organigrama si stat de functii 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
85 Hotararea nr.31 aprobare plan ocupare functii publice 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
86 Hotararea nr.32 modificare domeniu public 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
87 Hotararea nr.33 aprobare consum carburant 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
88 Hotararea nr.34 aprobare PUZ Minifarm 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
89 Hotararea nr.35 aprobare extindere Cimitir Enisala 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
90 Hotararea nr.36 vanzare cu preemptiune Teliceanu Stefan 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
91 Hotararea nr.37 modificare PUZ Yonan Reasearch 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
92 Hotararea nr.38 modificare completare privat 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
93 HOTĂRÂREA Nr.42 din data de 26.05.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „Construire, dotare și împrejmuire grădiniță copii – localitatea Sarichioi, comuna Sarichioi” 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
94 HOTĂRÂREA Nr.43 din data de 26.05.2016 privind implementarea proiectului „Construire, dotare și împrejmuire grădiniță copii – localitatea Sarichioi, comuna Sarichioi” 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
95 hotarare CL MODEL Asezamant cultural 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
96 Hotararea nr.39 alegere Presedinte de Sedinta 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
97 Hotararea nr.40 buget local 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
98 Hotararea nr.41 liste investitii 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
99 Hotararea nr.44 predare Camin Cultural Sarichioi 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
100 HOTĂRÂREA Nr.23 din data de 29.08.2016 privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
101 Hotararea nr.11 aprobare PUZ Bionut 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
102 Hotararea nr.12 aprobare PUZ Jacana 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
103 Hotararea nr.13 aprobare vanzare teren sarichioi 425 mp 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
104 Hotararea nr.14 aprobare vanzare teren sarichioi 700,23 mp 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
105 Hotararea nr.15 aprobare vanzare teren sarichioi 1478 mp 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
106 Hotararea nr.16 aprobare vanzare teren sarichioi 1492 mp 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
107 Hotararea nr.17 aprobare vanzare teren zebil 2854 mp 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
108 Hotararea nr.18 aprobare vanzare teren zebil 3016 mp 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
109 Hotararea nr.19 aprobare vanzare teren zebil 3037 mp 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
110 Hotararea nr.20 aprobare vanzare teren zebil 3783 mp 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
111 Hotararea nr.21 concesionare Capusta Eugen si Ana 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
112 Hotararea nr.22 concesionare Ghimisi Cristina 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
113 Hotararea nr.24 cooperare departament administrativ 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
114 Hotararea nr.25 aprobare plan de activitate camin cultural 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
115 Hotararea nr.26 aprobare pierderi de apa 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
116 Hotararea nr.27 abrogare hcl 22 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
117 Hotararea nr.28 alegere Presedinte de Sedinta 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
118 Hotararea nr.29 rectificare buget local 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
119 Hotararea nr.30 rectificare liste investitii 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
120 Hotararea nr.31 modificare vanzare cu preemptiune Dumitru Mihai 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
121 Hotararea nr.32 vanzare cu preemptiune SC JACANA INVEST 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
122 Hotararea nr.33 modific hcl dep.adm 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
123 Hotararea nr.34 desemnare reprezentanti in consiliul de administratie scoala 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
124 HOTĂRÂREA Nr.49 din data de 31.10.2016 privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2016 - 2017 la nivelul comunei Sarichioi judeţul Tulcea 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
125 hotarare CL MODEL Asezamant cultural - cu demolare 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
126 Hotararea nr.35 alegere Presedinte de Sedinta 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
127 Hotararea nr.36 utilizare excedent an precedent 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
128 Hotararea nr.37 aprobare pret la apa 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
129 Hotararea nr.38 predare camin cultural 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
130 Hotararea nr.39 buget serv apa 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
131 Hotararea nr.40 rectificare buget venituri 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
132 Hotararea nr.41 aprobare PUZ Transmeteorit 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
133 Hotararea nr.42 constatare incetare mandat Artamon Trofim 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
134 Hotararea nr.43 constatare incetare mandat Bejenaru Pimon 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
135 Hotararea nr.44 gospodarire comunala Sarichioi 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
136 Hotararea nr.45 modificare hcl 17 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
137 Hotararea nr.46 modificare hcl 18 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
138 Hotararea nr.47 modificare hcl 19 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
139 Hotararea nr.48 modificare hcl 20 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
140 Hotararea nr.50 aprobare burse scolare 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
141 HOTĂRÂREA Nr.59 din data de 22.12.2016 privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
142 Hotararea nr.51 rectificare buget local 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
143 Hotararea nr.52 validare mandat Cuprian Claudia 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
144 Hotararea nr.53 validare mandat Cutoi Evdochia 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
145 Hotararea nr.54 impozite si taxe locale 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
146 Hotararea nr.55 buget local 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
147 Hotararea nr.56 liste investitii 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
148 Hotararea nr.57 concesionare Breazu George 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
149 Hotararea nr.58 aprobare vanzare teren sarichioi 5607 mp 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
150 Hotararea nr.1 alegere Presedinte de Sedinta 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
151 Hotararea nr.2 aprobare utilizare excedent bugetar 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
152 HOTĂRÂREA Nr.6 din data de 14.02.2017 privind actualizarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii ‘’Construire, dotare şi imprejmuire Grădiniţă copii – localitatea Sarichioi, comuna Sarichioi’’ 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
153 HOTĂRÂREA Nr.3 din data de 14.02.2017 privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii ‘’Asfaltare drumuri în comuna Sarichioi’’ 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
154 HOTĂRÂREA Nr.7 din data de 14.02.2017 privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii ‘’Modernizare drumuri stradale în comuna Sarichioi 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
155 Hotararea nr.4 aprobare deviz Camin Cultural 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
156 Hotararea nr.5 aprobare deviz canalizare Zebil 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
157 Hotararea nr.8 aprobare deviz Scoala Zebil 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
158 Hotararea nr.9 aprobare deviz canalizare Sarichioi 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
159 HCL Nr 1 - 2017 - alegere presedinte sedinta 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148477680019-01-2017
160 HCL NR 2- 2017 - deficit bugetar 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148477680019-01-2017
161 HCL NR 3 - 2017 - deviz general drumuri 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
162 HCL NR 4 - 2017 - deviz general camin cultural 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
163 HCL NR 5 - 2017 - deviz general statie tratare apa 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
164 HCL NR 6 - 2017 - deviz general gradinita 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
165 HCL NR 7 - 2017 - deviz general modernizare drumuri 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
166 HCL NR 8 - 2017 - deviz general reabilitare scoala 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
167 HCL NR 9 - 2017 - deviz general canalizare 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
168 HCL NR 10 2017 - situatie financiara anul 2016 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
169 HCL 12 2017 - aprobare buget 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
170 HCL Nr 11 - 2017 - situatie financiara serviciu apa 2016 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
171 HCL Nr 13 - 2017 - buget 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
172 HCL Nr 14 - 2017 - buget - lista investitii 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
173 HCL Nr 15 - 2017 - buget - serviciu public alimentare cu apa 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
174 HCL Nr 16 - 2017 - abrogare prevederi hcl 22-2016 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
175 HCL Nr 17 - 2017 - PUZ statie telefonie 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
176 HCL Nr 18 - 2017 - retea scolara 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
177 HCL Nr 19 - 2017 - consiliu administrare scoala 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
178 HCL Nr 20 - 2017 - completare hcl 76 din 2013 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
179 HCL Nr 21 - 2017 - vanzare teren licitatie 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
180 HCL Nr 22 - 2017 - aprobare strategie de dezvoltare 2015-2020 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
181 HCL Nr 23 - 2017 - concesionare teren 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
182 HCL Nr 24 - 2017 - respingere aderare la ADI Servicii apa 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149090760031-03-2017
183 HCL Nr 32 - 2017 - organigrama - stat functii 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
184 HCL Nr 25 - 2017 - alegere presedinte de sedinta 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
185 HCL Nr 26 - 2017 - incetare mandat consilier 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
186 HCL Nr 27 - 2017 - concesionare teren 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
187 HCL Nr 28 - 2017 - concesionare teren 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
188 HCL Nr 29 - 2017 - lucrari drum exploatare 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
189 HCL Nr 30 - 2017 - comisie evaluare oferte 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
190 HCL Nr 33 - 2017 - plan riscuri 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
191 Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Sarichioi, judetul Tulcea 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
192 HCL 34-2017 - componenta Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sarichioi, jud. Tulcea 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
193 HCL Nr 35 - 2017 - serviciu public apa 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
194 HCL Nr 36 - 2017 - inventar public 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
195 HCL Nr 37 - 2017 - cabinet medical scolar 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
196 HCL Nr 38 - 2017 - vanzare teren - licitatie 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
197 HCL Nr 39 - 2017 - asfaltare drumuri stradale 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
198 HCL Nr 40-41 - 2017 - sedinta 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
199 HCL Nr 42 - 2017 - PUZ locuinta 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
200 HCL Nr 43 - 2017 - proiect infrastructura transport 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
201 HCL Nr 44 - 2017 - proiect infrastructura transport - documentatie avizare 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
202 HCL Nr 45 - 2017 - proiect infrastructura transport - parteneriat 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
203 HCL Nr 46 - 2017 - proiect infrastructura transport - documentatie avizare 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
204 HCL Nr 47 - 2017 - depozitare deseuri 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
205 Hotaraea Nr 3 - Taxe si impozite locale pentru anul 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151544880009-01-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Sarichioi - Toate drepturile rezervate