ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SARICHIOI
 
localitatea Sarichioi nr.254, comuna Sarichioi, judetul Tulcea; tel: 0240 563 538; fax: 0240 563 511; e-mail: primariasarichioi2@yahoo.com        

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei SARICHIOI, dl FINOGHEN VITALI-CRISTIAN


FINOGHEN VITALI-CRISTIAN, 41 de ani


Profesia de baza: Consilier juridic
Nivelul studiilor: Licenţă
(Universitatea Ecologica Bucuresti - Facultatea de Drept)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la al 3-lea mandat
Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Sarichioi şi Serviciului Public de Alimentare cu Apa, precum şi drepturile salariale stabilite conform Legii Nr. 153/2017

>>> martie 2018
>>> septembrie 2017
   Asociaţia GeoD pentru promovarea geodiversităţii, în calitate de beneficiar şi Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, au semnat în data de 9 iulie 2012 contractul pentru finanţarea proiectului "Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în zona sitului RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului", în cadrul POS Mediu.
    Obiectivul general al proiectului este menţinerea unui statut favorabil de conservare a habitatelor prioritare şi a speciilor protejate de interes comunitar din RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Îmbunătăţirea măsurilor de management pentru conservarea habitatelor prioritare şi a speciilor protejate de interes comunitar din aria naturală protejată Dealurile Agighiolului;
Promovarea în rândul comunităţilor locale a elementelor naturale specifice din aria naturală protejată Dealurile Agighiolului.
Grupurile ţintă vizate de proiect sunt:
Comunităţile locale învecinate ariei naturale protejate RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului;
Autorităţi locale, mediul de afaceri local;
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan


Publicate recent:

Anunţuri angajare

  • 14-06-2018 - ANUNŢ concurs angajare - Inspector specialitate II - personal contractual - din cadrul Primariei comunei Sarichioi, compartiment secretariat administrativ;

Anunţuri evenimente locale

  • 08-02-2018 - ANUNŢ - CAMPANIE DE RECRUTARE A PERSOANELOR CARE DORESC SĂ DEVINĂ ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 04-07-2017 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 10-03-2017 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 11-03-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 04-07-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 11-03-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 03-07-2017 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 11-03-2017 - Plăţi restante;


Birou Stare Civilă

  • 14-08-2018 - Publicaţie de căsătorie;
aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

ANUNŢ concurs angajare - Inspector specialitate II - personal contractual - din cadrul Primariei comunei Sarichioi, compartiment secretariat administrativ       Primăria anunţă scoaterea la concurs pe perioada nedeterminata a următorului post vacant: Inspector specialitate II - personal contractual- din cadrul Primăriei comunei Sarichioi, compartiment secretariat administrativ - în perioada 11-13 iulie 2018

fisiere disponibile:
  |-anunt_angajare_post_inspector_specialitate_II _bibliografie_si_conditii.pdf


p289-  portal admin, 14-06-2018   
 

ANUNŢ - CAMPANIE DE RECRUTARE A PERSOANELOR CARE DORESC SĂ DEVINĂ ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST       ÎNCEPÂND CU DATA DE 05.02.2018 D.G.A.S.P.C. TULCEA DESCHIDE CAMPANIA DE RECRUTARE A PERSOANELOR CARE DORESC SĂ DEVINĂ ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

fisiere disponibile:
  |-ANUNT_CAMPANIA_DE_RECRUTARE_ASISTENT_MATERNAL.pdf


p388-  portal admin, 08-02-2018    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Sarichioi - Toate drepturile rezervate