ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SARICHIOI
 
localitatea Sarichioi nr.254, comuna Sarichioi, judetul Tulcea; tel: 0240 563 538; fax: 0240 563 511; e-mail: primariasarichioi2@yahoo.com        

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei SARICHIOI, dl FINOGHEN VITALI-CRISTIAN


FINOGHEN VITALI-CRISTIAN, 40 de ani


Profesia de baza: Consilier juridic
Nivelul studiilor: Licenţă
(Universitatea Ecologica Bucuresti - Facultatea de Drept)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la al 3-lea mandat   Asociaţia GeoD pentru promovarea geodiversităţii, în calitate de beneficiar şi Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, au semnat în data de 9 iulie 2012 contractul pentru finanţarea proiectului "Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în zona sitului RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului", în cadrul POS Mediu.
    Obiectivul general al proiectului este menţinerea unui statut favorabil de conservare a habitatelor prioritare şi a speciilor protejate de interes comunitar din RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Îmbunătăţirea măsurilor de management pentru conservarea habitatelor prioritare şi a speciilor protejate de interes comunitar din aria naturală protejată Dealurile Agighiolului;
Promovarea în rândul comunităţilor locale a elementelor naturale specifice din aria naturală protejată Dealurile Agighiolului.
Grupurile ţintă vizate de proiect sunt:
Comunităţile locale învecinate ariei naturale protejate RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului;
Autorităţi locale, mediul de afaceri local;
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan


Publicate recent:

Anunţuri achiziţie

  • 07-02-2017 - Contract prestari servicii inchiriere buldoexcavator;

Anunţuri angajare

  • 22-09-2017 - Rezultat selectie dosare;

  • 07-09-2017 - ANUNŢ - concurs angajare inspector de specialitate - din cadrul Primăriei comunei Sarichioi;

  • 07-09-2017 - ANUNŢ - concurs angajare şofer personal contractual - din cadrul Primăriei comunei Sarichioi;

Anunţuri evenimente locale

  • 12-10-2017 - Anunţ - pentru o carieră militară;

  • 25-05-2017 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare;

Anunţuri vânzări

  • 09-08-2017 - ANUNT - LICITATIE PUBLICA;

  • 20-06-2017 - ANUNT DE LICITATII PUBLICE;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 04-07-2017 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 10-03-2017 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 11-03-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 04-07-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 11-03-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 03-07-2017 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 11-03-2017 - Plăţi restante;


Birou Stare Civilă

  • 20-10-2017 - Publicaţie de căsătorie;
aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

Contract prestari servicii inchiriere buldoexcavator       

fisiere disponibile:
  |-contract_prestari_servicii_inchiriere_buldoexcavator.pdf


p86-  portal admin, 07-02-2017   
 

ANUNŢ - concurs angajare şofer personal contractual - din cadrul Primăriei comunei Sarichioi       PRIMĂRIA COMUNEI SARICHIOI, anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant: Şofer - personal contractual - din cadrul Primăriei comunei Sarichioi

fisiere disponibile:
  |-anunt_concurs_angajare_sofer_compartimen_invatamant_m.pdf


p237-  portal admin, 07-09-2017   
 

ANUNŢ - concurs angajare şofer personal contractual - din cadrul Primăriei comunei Sarichioi       PRIMĂRIA COMUNEI SARICHIOI, anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant: Şofer I - personal contractual - din cadrul Primăriei comunei Sarichioi

fisiere disponibile:
  |-anunt_concurs_angajare_ sofer_pompieri.pdf


p238-  portal admin, 07-09-2017   
 

ANUNŢ - concurs angajare inspector de specialitate - din cadrul Primăriei comunei Sarichioi       PRIMĂRIA COMUNEI SARICHIOI, anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant: Inspector de specialitate debutant - personal contractual - din cadrul Primăriei comunei Sarichioi, compartiment secretariat administrativ

fisiere disponibile:
  |-anunt_concurs_angajare_inspector_de_specialitate_post_contractual.pdf


p239-  portal admin, 07-09-2017   
 

Rezultat selectie dosare       REZULTATUL Procedurii de selectie a dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a postului de INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT in cadrul Compartimentului Secretariat Administrativ din cadrul UAT COM UNA SARICHIOI

fisiere disponibile:
  |-rezultat_selectie_dosare.pdf
  |-rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate debutant.pdf


p243-  portal admin, 22-09-2017   
 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare       Asfaltare drumuri stradale în comuna Sarichioi, judeţul Tulcea

fisiere disponibile:
  |-anunt public - ASFALTARE DRUMURI STRADALE.pdf


p289-  portal admin, 25-05-2017   
 

Anunţ - pentru o carieră militară       MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE IŢI VINE ÎN ÎNTÂMPINARE CU CARIERĂ DE SOLDAT GRADAT REZERVIST VOLUNTAR

fisiere disponibile:
  |-anunt_cariera_militara.pdf


p340-  portal admin, 12-10-2017   
 

ANUNT DE LICITATII PUBLICE       COMUNA SARICHIOI anunta scoaterea la licitatie publica deschisa a vanzarii si concesionarii urmatoarele imobile (terenuri) din domeniul privat al Comunei Sarichioi

fisiere disponibile:
  |-anunt_ licitatii_imobile.pdf
  |-erata_la_anunt_licitatie.pdf


p907-  portal admin, 20-06-2017   
 

ANUNT - LICITATIE PUBLICA       Subscrisa COMUNA SARICHIOI, cu sediul in loc. Sarichioi, numarul 254, cod postal 827190, comuna Sarichioi, jud. Tulcea, telefon: 0240 563538, fax: 0240563511, avand C.I.F. 4508614, reprezentata legal prin primar d-l Finoghen Vitali-Cristian, anunta scoaterea la licitatie publica deschisa concesionarii urmatorului imobil (teren) din domeniul privat al Comunei Sarichioi

fisiere disponibile:
  |-anunt licitatie concesiune imobil.pdf


p917-  portal admin, 09-08-2017    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Sarichioi - Toate drepturile rezervate