ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SARICHIOI
 
localitatea Sarichioi nr.254, comuna Sarichioi, judetul Tulcea; tel: 0240 563 538; fax: 0240 563 511; e-mail: contact@primariasarichioi.ro       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Comuna Sarichioi: Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora

Nr crt
Directorul
Anul
Perioada
Cine a postat
Functia
Data postarii
buget_rectificat:
  |-Rectificare_buget_6_09_2013.pdf
  |-Hotarari_56_58_rectificare_buget_6_9_2013.pdf
2013 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2013-11-12
buget_rectificat:
  |-Rectificare_buget_25_10_2013.pdf
  |-Hotarari_68_69_rectificare_buget_25_10_2013.pdf
2013 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2013-11-12
buget_rectificat:
  |-buget_rectificat_decembrie_2013_comuna_Sarichioi.pdf
2013 luna 12 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2014-06-20
buget_rectificat:
  |-buget_martie_rectificat_2014_comuna_sarichioi.pdf
2014 luna 3 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2014-06-30
buget_rectificat:
  |-buget_rectificat_decembrie_2013_comuna_Sarichioi.pdf
2013 luna 12 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2014-06-30
buget_rectificat:
  |-buget_rectificat_iulie_2014.pdf
2014 luna 7 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2015-03-20
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_martie_2017.pdf
2015 luna 3 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-04
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_iunie_2015.pdf
2015 luna 6 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-04
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_august_2015.pdf
2015 luna 8 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-04
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_octombrie_2015.pdf
2015 luna 10 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-04
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_noiembrie_2015.pdf
2015 luna 11 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-04
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_decembrie_2015.pdf
2015 luna 12 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-04
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_martie_2016.pdf
2016 luna 3 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-04
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_mai_2016.pdf
2016 luna 5 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-04
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_iulie_2016.pdf
2016 luna 7 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-04
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_septembrie_2016.pdf
2016 luna 9 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-11
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_octombrie_2016.pdf
2016 luna 10 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-11
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_9_decembrie_2016.pdf
2016 luna 12 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-11
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_22_decembrie_2016.pdf
2016 luna 12 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-03-11


Primarul Comunei SARICHIOI, dl FINOGHEN VITALI-CRISTIAN


FINOGHEN VITALI-CRISTIAN, 42 de ani


Profesia de baza: Consilier juridic
Nivelul studiilor: Licenţă
(Universitatea Ecologica Bucuresti - Facultatea de Drept)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la al 3-lea mandat


Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Sarichioi şi Serviciului Public de Alimentare cu Apa, precum şi drepturile salariale stabilite conform Legii Nr. 153/2017

>>> martie 2019
>>> martie 2018
>>> septembrie 2017
   Asociaţia GeoD pentru promovarea geodiversităţii, în calitate de beneficiar şi Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, au semnat în data de 9 iulie 2012 contractul pentru finanţarea proiectului "Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în zona sitului RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului", în cadrul POS Mediu.
    Obiectivul general al proiectului este menţinerea unui statut favorabil de conservare a habitatelor prioritare şi a speciilor protejate de interes comunitar din RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Îmbunătăţirea măsurilor de management pentru conservarea habitatelor prioritare şi a speciilor protejate de interes comunitar din aria naturală protejată Dealurile Agighiolului;
Promovarea în rândul comunităţilor locale a elementelor naturale specifice din aria naturală protejată Dealurile Agighiolului.
Grupurile ţintă vizate de proiect sunt:
Comunităţile locale învecinate ariei naturale protejate RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului;
Autorităţi locale, mediul de afaceri local;
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan


Publicate recent:

Anunţuri evenimente locale

  • 22-04-2019 - PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020: Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi- sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 20-05-2019 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 10-03-2017 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 11-03-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 04-07-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 11-03-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 20-05-2019 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 11-03-2017 - Plăţi restante;

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Sarichioi - Toate drepturile rezervate