Primaria

Comuna Sarichioi

Sarichioi

Judetul Tulcea

Economie

Investitii

Obiective strategice de dezvoltare realizate în Comuna Sarichioi în perioada 2008-2018

Obiectivul 1. Modernizarea și extinderea infrastructurii.

▪ Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Sarichioi-se află în lucru.
▪ Reabilitarea drumului comunal de acces, DC.17 către localitatea Visterna din DJ 223A, plus intravilanul localității, în lungime 5 km realizat în anul 2015

▪ Reabilitare șosea acces Lacul Razim, localitatea Sarichioi prin Programul Operațional de 

Pescuit (P.O.P), valoare proiect 558.538,00 lei, termen de execuție, sept.2015, prevăzut pe ambele  părți cu șanțuri de preluare a apei pluviale.
▪ Asfaltarea străzii către cimitirul satului și a centurii de evitare a centrului civic,  prevăzută cu borduri pentru preluarea apei pluviale, realizarea canalizării și conectarea
locuințelor la rețea.
▪ Reabilitarea și pietruirea tuturor străzilor din toate localitățile comunei în lungime totală de 60 km. perioada 2009-2018.
▪ Amenajarea unor spații de parcare auto asfaltate, în centrul localități Sarichioi și al localității Enisala, în anul 2015.
▪ Evacuarea apelor pluviale prin construirea de canale, șanțuri de preluare a apei în localitatea Sarichioi, Enisala și Sabangia, în anul 2018.
▪ Denumirea și inscripționarea tuturor străzilor din satele comunei, in anul 2018.

Obiectivul 2. Asigurarea unui management performant al apei.

▪ Înființarea Serviciului Public de Alimentare cu apă la nivelul comunei.

▪ Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Visterna 2008-2009.

▪ Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Sabangia 2010.

▪ Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Zebil -2 puțuri forate.

▪ Extinderea sistemului de alimentare cu apă în Sarichioi- 2 puțuri forate, conducte către bazine dus-întors în lungime de 3 km.

▪ Realizare rețea de canalizare în Sarichioi etapa I, cu stație de epurare si 7 bazine de repompare, conectate la rețeaua electrică

Obiectivul 3. Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor publice; școală, biserică, cultură, sănătate și sport.

▪ Reabilitarea Școlii nr.2 Sarichioi în anul 2008.

▪ Reabilitarea Școlii nr.1 Sarichioi în anul 2012.

▪ Reparații la Școala Zebil; înlocuire ferestre și uși, încălzire centrală, amenajare sală de sport și WC interior, asfaltare curte interioară-2012-2014.

▪ Împrejmuirea școlilor Sarichioi, Enisala și Sabangia 2013-2018.

▪ Amenajarea a 2 săli de clasă în atelierul școlar din Sarichioi-2016.

▪ Instalare centrală termică la Grădinița Sarichioi, WC interior cu fosă septică.

▪ Amenajarea spațiilor de joacă pentru copii, în toate școlile și dotarea acestora.

▪ Asfaltarea curții școlii Sarichioi- 2015.

▪ Sprijinirea elevilor cu performanțe școlare; asigurarea de burse și premierea acestora.

▪ Sprijinirea financiară a bisericilor din comună pentru realizarea următoarelor lucrări; schimbarea acoperișului la biserica Visterna, biserica românească Sarichioi, biserica Enisala, împrejmuiri cu garduri la bisericile; Enisala, Zebil, Sabangia, biserica Sf. Nicolae Sarichioi; schimbarea ferestrelor și a ușilor la toate bisericile din comună. Au fost sprijinite financiar bisericile din Sarichioi pentru reparațiile la Biserica mică, amenajarea unor săli de mese, dotări cu centrale termice. S-au procurat 2 clopote pentru biserica din Zebil, și un candelabru pentru biserica din Enisala.

▪ Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din localitățile; Zebil, Enisala, Sabangia și Visterna.

▪ Reparații curente la Căminul cultural Sarichioi.

▪ Dotarea bibliotecii cu carte și prin programul Biblio-Net, cu calculatoare conectate la internet și modernizarea sălii de activități.

▪ Reabilitarea celor două clădiri ale Primăriei; acoperiș, centrale termice etc.

▪ Reabilitarea acoperișului la dispensarul Sarichioi si Zebil și împrejmuirea acestuia cu gard modern, 2014-2017.

▪ Construirea Sălii de sport cu 150 de locuri la Sarichioi, dată în folosiință în 2010.

▪ Construirea noului stadion de fotbal în Sarichioi ,,Pescăruș Arena ,,2012-2014.

▪ Amenajarea terenurilor de fotbal în localitățile Zebil, Enisala, Sabangia.

▪ Înființarea unor muzee la Școala Zebil și Căminul cultural Sarichioi.

▪ Asigurarea unor spații verzi, parcuri de distracție și odihnă în localitățile Sarichioi, Zebil și Enisala.

▪ Reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a unor monumente existente și ridicarea unora noi ,,Monumentul eroilor din Visterna, Statuia lui Mihail Moruzov din Zebil, două  Cruci religioase la intrările din Sarichioi, Monumentul Eroilor din Sarichioi (2019).

 

Obiectivul nr.4 Îmbunătățirea calități și diversificarea serviciilor publice.

▪ Modernizarea rețelei de iluminat public stradal în toate localitățile comunei.

▪ Extinderea lucrărilor de telecomunicații,TV prin cablu, internet în localitățile Enisala, Visterna și Sabangia, prin programul de informatizare a localităților defavorizate.

▪ Îmbunătățirea dotării serviciului de intervenții, incendii, înzăpeziri și dotarea cu utilaje specifice; mașină de pompieri, motopompă, buldoexcavator, tractor cu remorcă, mașini de tăiat iarba etc.

Obiectivul 5. Promovarea imaginei Comunei Sarichioi, dezvoltarea relațiilor cu alte localități.

▪ Construirea unui Centru de procesare a legumelor în Sarichioi în colaborare cu localități din R. Moldova și Ucraina.

▪ Actualizarea paginei Web a Primăriei.

▪ Promovarea comunei prin realizarea unui CD-Sarichioi. Așezări de soare la gurile Dunării-lucrări monografice despre comună, pliante, mape de prezentare a comunei, calendare, interviuri la radio, realizarea unui film despre comună etc.

▪ Organizarea de schimburi cultural – sportive și programe comune în colaborare cu organizații și instituții publice din localitățile înfrățite; comuna Ozun, județul Covasna, comuna Colibași din R.Moldova.

Etapa actuală este foarte dinamică fiind pregătite proiectele de infrastructură, aflate în diferite stadii de implementare, perioada 2019-2020, ce vor ajuta la dezvoltarea comunei Sarichioi şi vor contribui la creşterea nivelului de trai al locuitorilor.

Vă prezentăm mai jos aceste proiecte:

1. Construire şi modernizare reţea canalizare menajeră în localităţile Sarichioi şi Zebil (cu
staţie de epurare)

▪ sursă finanţare – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Subprogramul Modernizarea satului românesc

▪ valoare – 13.909.400 lei, din care 13.530.191 lei de la PNDR

2. Construire, dotare şi împrejmuire grădiniţă copii în localitatea Sarichioi

▪ sursă finanţare – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Subprogramul Modernizarea satului românesc

▪ valoare – 2.067.017 lei

Investiţia va fi realizată în curtea actualei grădiniţe, o clădire veche ce va fi demolată. În faţa viitoarei construcţii se va amenaja un părculeţ.

Grădiniţa va avea 4 săli de clasă, o sală de sport şi o sală în care copiii vor servi masa. În prezent, cei 70 de copii stau în 3 săli, iar de anul viitor vor fi 4 grupe.

3. Modernizare drumuri stradale în Comuna Sarichioi

▪ sursă finanţare – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Subprogramul Modernizarea satului românesc

▪ valoare – 18.742.500, din care 18.354.117 prin PNDR

Modernizarea drumurilor stradale se face în fiecare localitate, pe o lungime de aproximativ 17km.

4. Reabilitare Şcoală Zebil

▪ sursă finanţare – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Subprogramul Modernizarea satului românesc

▪ valoare – 3.865.797, din care 3.696.883 prin PNDR

5. Amenajare teren multisport şi loc de joacă pentru copii, comuna Sarichioi

▪ sursă finanţare – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)

▪ valoare – 443.847 lei (echivalentul a maximum 95.277 euro)

6. Modernizare drumuri stradale în comuna Sarichioi

▪ sursă finanţare – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)

▪ valoare – 4.658.500 (echivalentul a 1.000.000 euro) Asfaltarea se va realiza pe o lungime de 6 km.Sediul Primăriei Sarichioi.

7. Promovarea moştenirii locale şi a patrimoniului cultural, comuna Sarichioi

▪ sursă finanţare – Grupul de Acţiune Locală (GAL) Razim În cadrul proiectului se vor achiziţiona dotări pentru Căminul Cultural (cameră video, cameră foto, laptop, microfon), un cort expoziţional personalizat pentru participarea la diverse de profil, instrumente muzicale şi 66 de costume populare

PRIMĂRIA SARICHIOI A PREGĂTIT ŞI ALTE PROIECTE DE INVESTIŢII:

1.Eficientizare energetică a Scolii nr.1 Sarichioi şi Atelier Școală (va fi depus în decembrie 2018 – ianuarie 2019)
2. Eficientizare energetică Dispensar Zebil (va fi depus în decembrie 2018- ianuarie 2019)
3. Reabilitare, modernizare si extindere Cămin Cultural Sarichioi (va fi depus prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării)
4. Construirea unui Centru social în localitatea Enisala -sursa finanțare GAL Razim
5.Comuna are un sistem integrat de management al deșeurilor.
6. Amenajarea unei zone de agrement la Lacul Razim, aflată in lucru care va atrage multi turiști, păstrând traseul vechiului drum al cherhanalelor.

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.