Economie

Agricultura

Agricultura şi utilizarea agricolă a terenurilor.

Pe lângă resursele piscicole, comuna beneficiază de importante resurse de sol fertil, favorabil agriculturii şi de un relief în cea mai mare parte neted, ce permite exploatarea agricolă a terenurilor. Din analiza structurii populației active se desprinde concluzia că localitățile comunei, se încadrează în categoria localităților agro-piscicole, agricultura fiind aici o ramură cu vechi tradiții.

În cadrul comunei agricultura a fost impulsionată de mai mulți factori economici, sociali, tradiții, demografici, dar mai ales de condițiile naturale de dezvoltare a agriculturii, destul de favorabile. Așezarea geografică, relieful, condițiile climatice, solurile, prezintă însușiri care permit o largă utilizare agricolă a terenurilor. Fertilitatea terenurilor este analizată prin bonitarea acestora:

  • terenuri cu potențial ridicat- pentru cultura porumbului;

  • terenuri cu potențial mediu- pentru cultura grâului, orzului, floarea soarelui, legumelor;

  • vița de vie –pretabile sunt terenurile în pantă cu expunere sudică;

Sub raport termic, temperatura medie a anului variază în jurul valorii medii de 11 grade, fiind una din zonele cele mai călduroase din tară, iar prelungirea toamnei, prezintă importanță și pentru strângerea legumelor, dar și pentru obținerea unor culturi duble într-un an.

Precipitațiile insuficiente și neuniform repartizate în teritoriu au constituit un motiv în plus în realizarea în anul 1973 a celui mai mare sistem de irigații din Dobrogea-Sistemul Babadag-Sarichioi, care parțial s-a păstrat și după 1990.

Vântul cu cu predominanță nord-estică, spulberă zăpada de pe culturile de toamnă, iar vara prezintă caracter de uscăciune, împiedicând irigarea uniformă a culturilor.

Condițiile de sol, sunt mult mai favorabile, decât cele climatice, care se caracterizează prin nota predominantă a solurilor bălane și cernoziomurile bogate în humus, fertilitatea lor depinzând în mare măsură de regimul precipitațiilor.

Suprafața agricolă reprezintă în comună 35% din suprafața totală, în timp ce suprafața neagricolă reprezintă 65%, din care cea mai mare parte fiind ocupată de ape 51%, a doua comună după Jurilovca, cu mari suprafețe ocupate de apele lacului Razim și Babadag. Terenurile arabile sunt extinse pe 30,1%, pășunile sunt mai mari în arealele localităților Visterna, Enisala și Zebil, iar suprafețele cu vii, s-au redus după desființarea CAP-urilor. Livezile în suprafată de 5 ha, sunt situate la marginea localității Sabangia, formând o pepenieră pomicolă.

Agricultura este practicată atât sub formă asociativă și mai puțin individuală, terenurile locuitorilor împroprietăriți în baza Legii 18 din 1991, au fost în cea mai mare parte arendate pe bază de contract, unor socetăți agricole de profil.

Evoluția sectorului agricol, înregistrează un traseu pozitiv în ultimii ani, cu avantaje economice pentru societăți și proprietari, dar și atragerea unor noi investiții în comună, prin fonduri europene.

Dintre societățile agricole, amintim pe cele care performează, realizează beneficii, au împlementat mari proiecte privind dotările cu o gamă variată de mașini agricole, dispun de sedii, depozite de cereale, au în arendă și în proprietate mari suprafețe de teren și au cel mai mare număr de personal angajat;

  • SARICHIOI – S.C. TRANSMETEORIT SRL, cu peste 1000 ha.

  • ENISALA -S.C JACANA INVEST SRL

  • SABANGIA – S.C ECOLEG SRL și S.C LEGUMES Sabangia SRL.

  • ZEBIL – S.C MINIFARM SRL și ASOCIAȚIA SPICUL.

  • GROLAND SRL.

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.