Strategii de dezvoltare

Analiza SWOT

Analza SWOT a comunei Sarichioi

       

   Puncte tariForţa de muncă calificată
Experienţa în derularea de proiecte finanţate de la bugetul de stat
Potenţialul turistic generat de amplasarea comunei pe malurile lacului Razelm şi Babadag şi de patrimoniului cultural
Resurse piscicole
Potenţialul pentru dezvoltarea agroturismului – terenuri productive
Resurse piscicole
   Puncte slabeLipsa investiţiilor
Cooperare redusă a consilierilor în vederea dezvoltării turismului
Interesul scăzut al localnicilor în construcţia de pensiuni, dezvoltarea infrastructurii  turistice
Migraţia forţei de muncă tinere în străinătate
Plan urbanistic general neactualizat
   OportunităţiAtragerea fondurilor structurale
Atragerea investitorilor, în special străini
Construirea de ţinte turistice (pensiuni, trasee pe apa si uscat) bazat pe specificul turistic al zonei( cele două lacuri)
Asocierea comunei cu oraşul Babadag având preocuparea comună realizarea proiectului pentru groapa de gunoi
Dezvoltarea agroturismulului – pe un teren lângă Lacul Razim
   AmeninţăriLipsa resurselor interne pentru a combate sărăcia
Migraţia ameninţătoare a forţei de muncă
Distanţa mare de centrul judeţului – dezavantaj în atragerea de investitori

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.